Terrorisme is het plegen van een misdrijf met een terroristisch oogmerk. De kernbepalingen zijn de artikelen 83 en 83a van het Wetboek van Strafrecht (WvSr) en de Wet Terroristische Misdrijven. Artikel 83a WvSr definieert een terroristisch oogmerk als volgt:

Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.”

Misdrijven tegen de menselijkheid

Misdrijven tegen de menselijkheid zijn ernstige misdrijven tegen grote groepen van de burgerbevolking in of buiten oorlogstijd. De kernbepalingen staan opgenomen in de Wet internationale misdrijven. Deze wet stelt onder andere misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven strafbaar.

In Nederland is voor het eerst door de Rechtbank Den Haag de Nederlandse IS-strijder Oussama A. wegens oorlogsmisdrijven veroordeeld.  Cliënt, Oussama A. zou lachend hebben geposeerd naast een gekruisigde dode in Syrië en deze vervolgens hebben verspreid op Facebook. De zaak wordt behandeld door mr Y. Özdemir en loopt nu in hoger beroep.

Verdachte in een terrorismezaak

U kunt voor bijstand terecht bij Özdemir Advocaten. Het kantoor is in het bijzonder gespecialiseerd in terrorisme en misdrijven tegen de menselijkheid. De advocaten verlenen in dit soort zaken door heel Nederland rechtsbijstand en waar nodig ook in het buitenland.

Contact opnemen

Wij staan paraat om u te helpen op verschillende terreinen, bel of mail gerust voor advies. Wij hebben genoeg specialisten voor u in huis.

Verdiepen in de zaak

Onze teamleden werken in nauw overleg samen, hierdoor worden complexe dossiers op alle onderdelen overzien. Zo heeft u het beste resultaat!

Goed juridisch advies

U wordt bijgestaan door een professionele jurist. Dankzij de kleinschaligheid van ons kantoor worden uw kosten beperkt tot inzet voor de kern van uw zaak.

Juridisch advies nodig? Bel 070 – 388 20 00