• 16 JUNI 2020
  • 0
  What happened on 22 July 2011, 9 years ago

  What happened on 22 July 2011, 9 years ago

  Right-wing terrorist Anders Behring Breivik gives Nazi salute in court, AFP/GETTY It’s been 9 years since Anders Behring Breivik, a Norwegian far-right terrorist committed the 2011 Norway attacks at the Norwegian government and Utoya Island. Seventy seven people were killed in the bombing and massacre executed by Anders Behring Breivik. Many of those killed on

  • 16 JUNI 2020
  • 0
  Het Europese Ne Bis In Idem-beginsel binnen het Nederlands en Turks Recht

  Het Europese Ne Bis In Idem-beginsel binnen het Nederlands en Turks Recht

  De beschaafde natiën moeten, over en weer, elkander op het stuk der strafjustitie den noodigen bijstand verleenen en datzelfde vertrouwen in de deugdelijkheid van elkanders regtspraak moet er ook toe leiden dat zij elkanders res judicatae zooveel mogelijk eerbiedigen’. — Wetboek van Strafrecht, 1881 (Ratio, Ne Bis In Idem) Een rechtsstaat is een staatsvorm waarin