Sociale zekerheidsrecht

Financieel

Financieel-economisch strafrecht

Özdemir advocaten is  ervaren in fiscaal en  financieel- economisch strafrecht en is bereid u hierin bij te staan. Na het opsporingsonderzoek kan het zijn dat er een verdere vervolging bij de strafrechter plaatsvindt of dat u een (fiscale) strafbeschikking krijgt opgelegd.

Financieel-economisch strafrecht

Bij economische delicten gaat het om feiten die op grond van de Wet op de Economische Delicten strafbaar zijn gesteld. Özdemir Advocaten biedt rechtsbijstand in zaken op grond van onder andere:

  • Algemene douanewet
  • Wet op het financieel toezicht
  • Wet melding ongebruikelijke transacties
  • Luchtvaartwet
  • Flora- en faunawet
  • Wet natuurbescherming

Fiscaal strafrecht

Bij fiscaal strafrecht gaat het veelal om het verdacht worden van een onjuiste belastingaangifte of fraude. U kunt daarbij denken aan:

  • Belastingrecht
  • Belastingfraude
  • BTW-carrouselfraude

Wanner sprake is van een FIOD inval of indien u uitgenodigd wordt voor verhoor is het verstandig om een advocaat in te schakelen.

Contact opnemen

Wij staan paraat om u te helpen op verschillende terreinen, bel of mail gerust voor advies. Wij hebben genoeg specialisten voor u in huis.

Verdiepen in de zaak

Onze teamleden werken in nauw overleg samen, hierdoor worden complexe dossiers op alle onderdelen overzien. Zo heeft u het beste resultaat!

Goed juridisch advies

U wordt bijgestaan door een professionele jurist. Dankzij de kleinschaligheid van ons kantoor worden uw kosten beperkt tot inzet voor de kern van uw zaak.

Juridisch advies nodig? Bel 070 – 388 20 00