vreemdelingenrecht

Regulier vreemdelingenrecht

Wij kunnen u op het gebied van regulier vreemdelingenrecht adviseren en/of bijstaan in procedures tegen de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Onze dienstverlening is erop gericht personen bij te staan bij het verkrijgen van visa, verblijfsvergunningen en bij naturalisaties.

Naturalisatie

Naturaliseren betekent ook wel Nederlander worden. U krijgt dan de Nederlandse nationaliteit.

Na vijf jaar rechtmatig verblijf te hebben in Nederland kan een vreemdeling een verzoek doen om naturalisatie. In sommige gevallen geldt er een kortere termijn. Om te kunnen naturaliseren zijn er wel meerdere voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Indien u wilt weten of u voldoet aan de geldende voorwaarden of indien u wilt dat een advocaat u bijstaat tijdens zo een verzoek dan kunt u gerust contact opnemen met een van onze specialisten.

Intrekking Nederlanderschap

De overheid kan op grond van verschillende redenen uw nationaliteit intrekken. Dit kan de overheid in beginsel doen wanneer u bent veroordeeld voor een misdrijf gericht tegen de veiligheid van Nederland of wanneer u terroristische activiteiten pleegt of voorbereidt. In dat geval kunt u in beroep gaan tegen de intrekking van uw nationaliteit.

Özdemir Advocaten heeft dergelijke zaken met succes weten te verdedigen is bereid u in dergelijke procedures bij te staan.

Özdemir Advocaten behandelt geen zaken op het gebied van asiel- en vluchtelingenrecht.

Men kan denken aan de volgende zaken:

 • Indienen van een aanvraag:

  • visum voor kort verblijf
  • verblijfsvergunning met als verblijfsdoel “familie en gezin”
  • verblijfsvergunning met als doel kennismigrant
  • verblijfsvergunning met als doel arbeid (als zelfstandige)
  • verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
  • status EU- langdurig ingezetene
  • de Nederlandse nationaliteit

 • Bezwaar en (hoger) beroep tegen de beschikking van de IND
 • opheffing vreemdelingenbewaring en/of inreisverbod
 • opheffing ongewenstverklaring
 • opheffing SIS- signalering.

Contact opnemen

Wij staan paraat om u te helpen op verschillende terreinen, bel of mail gerust voor advies. Wij hebben genoeg specialisten voor u in huis.

Verdiepen in de zaak

Onze teamleden werken in nauw overleg samen, hierdoor worden complexe dossiers op alle onderdelen overzien. Zo heeft u het beste resultaat!

Goed juridisch advies

U wordt bijgestaan door een professionele jurist. Dankzij de kleinschaligheid van ons kantoor worden uw kosten beperkt tot inzet voor de kern van uw zaak.

Juridisch advies nodig? Bel 070 – 388 20 00