Beste Letselschade advocaat Den Haag
Beste advocaat Den haag

Regelingen

Wij hechten veel belang aan tevredenheid van onze cliënten.

Toch kan het helaas voorkomen dat u niet tevreden bent over een bepaald punt van onze dienstverlening. Indien u een klacht hebt kunt u op volgorde de volgende stappen ondernemen:

We lossen het graag op!

Interne klachtregeling

Het is van belang dat wanneer u ontevreden bent over een bepaald aspect of kwaliteit van onze dienstverlening dat u uw klacht of bezwaren eerst voorlegt aan uw eigen advocaat. In overleg met elkaar zullen we dan zo spoedig mogelijk een oplossing vinden.

Voor een snelle afhandeling van uw klacht kunt u zich direct wenden tot mw. mr. R. Poyraz. Uw klacht zal binnen vier weken worden afgehandeld en aan u worden schriftelijk aan u worden bevestigd.

Uw klacht wordt door ons kantoor volgens een bepaalde procedure afgehandeld. De klachtenregeling kunt u opvragen en ligt tevens ter inzage op ons kantoor.

Advocatenkantoor Den Haag

Geschillencommissie Advocatuur

Mocht de interne klachtregeling voor u niet tot een goede oplossing leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur (hierna: de Geschillencommissie). Dit is alleen mogelijk als u de interne klachtprocedure van ons kantoor heeft gevolgd en dit niet tot een goede resultaat heeft geleid.

De Geschillencommissie is bevoegd om te oordelen over klachten die gaan over de kwaliteit van onze dienstverlening en over de declaraties. De Geschillencommissie is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000. Wanneer uw claim hoger is dan € 10.000 euro, maar uw claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000 en van het meerdere schriftelijk afstand doet, dan is de Geschillencommissie eveneens bevoegd.

U kunt uw klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van onze schriftelijke reactie indienen bij de Geschillencommissie.

De zaak wordt door de Geschillencommissie volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur behandeld. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk.

Gegevens van de Geschillencommissie Advocatuur:

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur

Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Tel.: 070 – 310 53 10